Besiktningsman för entreprenadbesiktning

Vi är till för alla!

Vårt företag, Byggbesiktning Martin Hollmann AB, är till för alla som vill ha hjälp av en kunnig och erfaren besiktningsman, som kan hjälpa dig i behov av en entreprenadbesiktning. Här på Byggbesiktning Martin Hollmann AB, så genomförs allt arbete på ett noggrant, pålitligt och strukturerat vis, så att du som kund skall kunna känna dig lugn och säker på att du verkligen har valt rätt företag för din entreprenadbesiktning.

Vad är en entreprenadbesiktning?

I de fall då flera aktörer är involverade (vanligtvis större projekt inom bygg), så gör man ofta en så kallad entreprenadbesiktning. Exempel på entreprenadbesiktningar är förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, 2-årsbesiktning, särskild besiktning och överbesiktning.

Hur går det till?

Vid besiktning skall en besiktningsman noggrant undersöka och bedöma huruvida entreprenaden eller en specifik del av den uppfyller de krav som är ställda.

Vad arbetar vi med?

Byggbesiktning AB utför besiktningar inom området bygg för bland annat småhus, flerfamiljshus och kommersiella lokaler. Vårt företag ger dig som kund trygghet i och med vår samlade kunskap och erfarenhet.

Vad kan vi mer hjälpa till med?

Om du är osäker på vilka regler som gäller när du skall genomföra din besiktning, så är du välkommen att kontakta oss med dina frågor. Vi besitter den juridiska kunskap som gäller vid besiktningar.

Vi hjälper dig!