Kontrollansvarig i Malmö

En duktig kontrollansvarig

När du behöver hjälp av en kontrollansvarig i Malmö, så kan du med fördel anlita oss på Byggbesiktning Martin Hollmann AB. Det som du med säkerhet får, när du väljer oss är trygghet. Du vet att ditt byggprojekt löper på och vi har både kunskapen och erfarenheten som krävs för att på ett kompetent vis kunna ge dig en kontrollansvarig du kan lita på till 100 procent och det är väl det som du söker?

Kundgaranti

När du väljer att anlita oss på Byggbesiktning Martin Hollmann AB, så har du enligt vårt företags policy alltid 100 procent kundgaranti på allt arbete som vi genomför åt dig.

Vad gör en kontrollansvarig?

Du som byggherre och som skall genomföra en byggnation som kräver en kontrollansvarig, har ett juridiskt ansvar gentemot byggnadsnämnden att tillse att utförandet följer regelverket i Plan- och Bygglagen och Boverkets Byggregler. Vi hjälper dig med detta!

Nu är det upp till dig att avgöra huruvida du vill ha vår hjälp eller ej.

Vi hjälper dig!